20,000 تومان

میکروسوئیچ بزرگ اهرم بلند 28MM
میکروسوئیچ بزرگ اهرم بلند ۲۸MM