1,500 تومان

مقاومت 0.33 اهم 2 وات
مقاومت ۰٫۳۳ اهم ۲ وات