265,000 تومان

ماژول کاهنده 20 آمپری DC-DC با کنترل ولتاژ و جریان 300W
ماژول کاهنده ۲۰ آمپری DC-DC با کنترل ولتاژ و جریان ۳۰۰W