150,000 تومان

ماژول ولت متر 3 سیمه پنلی 0-300 ولت با قاب سگمنت 3 دیجیت
ماژول ولت متر ۳ سیمه پنلی ۰-۳۰۰ ولت با قاب سگمنت ۳ دیجیت