15,000 تومان

خازن 4.7 میکروفاراد 100 ولت بی پلار - BP
خازن ۴٫۷ میکروفاراد ۱۰۰ ولت بی پلار – BP

15,000 تومان