15,000 تومان

خازن 3.3 میکروفاراد 100 ولت بی پلار - BP
خازن ۳٫۳ میکروفاراد ۱۰۰ ولت بی پلار – BP

15,000 تومان