140,000 تومان

DOB دی او بی 150 وات سفید مهتابی خازن دار
DOB دی او بی ۱۵۰ وات سفید مهتابی خازن دار