570,000 تومان

کیت آموزشی دو ربات با کنترلر آنالوگ (مسیریاب – حل ماز) مدل روبونو ۱ (پک رباتیک)