4,000 تومان

یکی از پر مصرف ترین نمونه های کانکتور USB است. به طوری که اکثر طراحان الکترونیک از این کانکتور برای PCB های خود استفاده می کنند. سوکت USB مادگی ایستاده علاوه بر مصرف در موارد طراحی در بسیاری از پخش های خودرویی علی الخصوص پخش های چینی که برند های متفرقه دارند مصرف فراوان دارد.

کانکتور USB A مادگی ایستاده بلند
کانکتور USB A مادگی ایستاده بلند