45,000 تومان

کابل HDMI کنفی به طول 1.5 متر
کابل HDMI کنفی به طول ۱٫۵ متر

45,000 تومان