45,000 تومان

کابل برق 1.5 متری آداپتور لپ تاپ
کابل برق ۱٫۵ متری آداپتور لپ تاپ