25,000 تومان

پل دیود ۱۰۰۰V / 35A فلزی تک فاز KBPC3510

25,000 تومان