هیت سینک شانه ای 70X100X13
هیت سینک شانه ای سایز ۷۰X100mm ارتفاع ۱۳ میلی متر

ناموجود