هیت سینک شانه ای سایز 100X100mm ارتفاع 15 میلی متر
هیت سینک شانه ای سایز ۱۰۰X100mm ارتفاع ۱۵ میلی متر

ناموجود