6,500 تومان

هیت سینک آلومینیومی مربعی سایز 28x28x8mm
هیت سینک آلومینیومی مربعی سایز ۲۸x28x8mm

6,500 تومان