18,000 تومان

نوار نیکل مناسب برای اتصال و جوش انواع باتری های لیتیومی با دستگاه جوش

نوار نیکل جوش باتری 1متری عرض 4mm
نوار نیکل جوش باتری ۱متری عرض ۸mm