7,500 تومان

نوار نیکل جوش باتری 1متری عرض 4mm
نوار نیکل جوش باتری ۱متری عرض ۴mm