40,000 تومان

نوار ال ای دی سفید تراکم ۱۲۰ مدل ۲۸۳۵ طول 1 متر
نوار ال ای دی ۱۲v سفید تراکم ۱۲۰ مدل ۲۸۳۵ طول ۱ متر