70,000 تومان

نئون فلکسی 12 ولت رنگ آبی تراکم 120
نئون فلکسی ۱۲ ولت رنگ انبه ای تراکم ۱۲۰

70,000 تومان