50,000 تومان

موتور گیربکس دار دو شفت قدرتی با موتور - دوران 270 دور
موتور گیربکس دار دو شفت قدرتی با موتور – دوران ۲۷۰ دور