750 تومان

مهره پلاستیکی با قطر داخلی 3mm
مهره پلاستیکی با قطر داخلی ۳mm