1,500 تومان

مقاومت SMD 1206
مقاومت ۳۳۰ (۱۲۰۶) بسته ۱۰ عددی