1,500 تومان

مقاومت SMD 1206
مقاومت ۱۰K (1206) بسته ۱۰ عددی