1,500 تومان

مقاومت SMD 1206
مقاومت ۱۰۰K (1206) بسته ۱۰ عددی

1,500 تومان