1,500 تومان

مقاومت SMD 1206
مقاومت ۱۰۰ (۱۲۰۶) بسته ۱۰ عددی