مقاومت 0.68 اهم 2 وات
مقاومت ۰٫۶۸ اهم ۲ وات

ناموجود