15,000 تومان

گارد فن 6×6 مخصوص انواع فن های 6×6 با هر ولتاژ و جریانی متفاوتی می باشد.

5 عدد در انبار

محافظ فن فلزی 6x6
محافظ فن فلزی ۶×۶

5 عدد در انبار