65,000 تومان

 جهت سنجش میزان شارژ باتری های 12 تا 60 ولت (به صورت عددی و گرافیکی) مناسب برای انواع باتری

ماژول نمایشگر سطح شارژ باترى 60-12 ولت روپنلی
ماژول نمایشگر سطح شارژ باترى ۶۰-۱۲ ولت روپنلی

65,000 تومان