15,000 تومان

ماژول محافظ شارژ و دشارژ تک سل 3 آمپری باتری های لیتیوم یون
ماژول محافظ شارژ و دشارژ تک سل ۳ آمپری باتری های لیتیوم یون

15,000 تومان