52,000 تومان

ماژول سنسور حرکت مادون قرمز HC-SR501 – تشخیص حرکت بدن – PIR