2,500,000 تومان

لیزر حرارتی نور آبی 450nm با قدرت بالا 50000mW بدنه طلایی
لیزر حرارتی نور آبی ۴۵۰nm با قدرت بالا ۵۰۰۰۰mW بدنه طلایی