2,400,000 تومان

لیزر حرارتی نور آبی ۴۵۰nm با قدرت بالا ۵۰۰۰۰mW بدنه مشکی
لیزر حرارتی نور آبی ۴۵۰nm با قدرت بالا ۵۰۰۰۰mW بدنه مشکی