30,000 تومان

فن 12V ساده سایز 8x8 ضخامت 2.5cm
فن ۱۲V ساده سایز ۸×۸ ضخامت ۲٫۵cm