55,000 تومان

فرز اره ای HSS سایز 25mm*0.8*6.35 با تبدیل سه نظام

فرز اره ای HSS سایز 25mm*0.8*6.35 با تبدیل سه نظام
فرز اره ای HSS سایز ۲۵mm با تبدیل سه نظام