33,000 تومان

عایق سیلیکون طول 10 سانتی متر
عایق سیلیکون طول ۱۰ سانتی متر