450,000 تومان

شارژر 42 ولت 3 آمپر با فیش پاوری
شارژر ۴۲ ولت ۳ آمپر با فیش پاوری