230,000 تومان

شارژر 12.6Vباتری لیتیومی ۳ سل 2000mA
شارژر ۱۲٫۶Vباتری لیتیومی ۳ سل ۲۰۰۰mA