80,000 تومان

سیم 0.25mm حلقه 80 متری رنگ آبی
سیم ۰٫۲۵mm حلقه ۸۰ متری رنگ آبی