80,000 تومان

سیم 0.25mm حلقه 80متری رنگ سفید
سیم ۰٫۲۵mm حلقه ۸۰متری رنگ سفید