135,000 تومان

سیم ۰٫۵mm حلقه ۸۰ متری رنگ مشکی
سیم ۰٫۵mm حلقه ۸۰ متری رنگ مشکی