15,000 تومان

سیم و دوشاخه پرسی 2x0.5mm
سیم و دوشاخه پرسی ۲×۰٫۵mm

15,000 تومان