4,000 تومان

سیم (نسوز )سیلیکونی قلع اندود شده افشان سایز 0.25 بسته 1 متری
سیم (نسوز )سیلیکونی قلع اندود شده افشان سایز ۰٫۲۵ بسته ۱ متری

4,000 تومان