15,000 تومان

سیم لحیم خودکاری با قطر 0.8 میلیمتر 10 گرمی مارک ASAHI مناسب برای لحیم کاری عمومی و دانش آموزی

سیم لحیم خودکاری 0.8 میلی متر 10 گرم ASAHI
سیم لحیم خودکاری ۰٫۸ میلی متر ۱۰ گرم ASAHI