300,000 تومان

سیم سیلیکونی نسوز قلع اندود شده 0.25 بسته 100 متری
سیم سیلیکونی نسوز قلع اندود شده ۰٫۲۵ بسته ۱۰۰ متری

300,000 تومان