سیم باند 2X0.25mm حلقه ای
سیم باند ۲X0.25mm حلقه ای(سیسی)

ناموجود