6,000 تومان

ابعاد داخلی سوکت:   L10*W8  میلی متر

ابعاد خارجی سوکت: L17*W13*H10 میلی متر

سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 25 سانتی
سوکت آویز تلفن ۶۱۶M RJ11 سیم ۲۵ سانتی