40,000 تومان

سه نظام پنج سر با قطر شافت 5mm و سایز مته 0.6 تا 3mm
سه نظام پنج سر با قطر شافت ۵mm و سایز مته ۰٫۶ تا ۳mm

40,000 تومان