45,000 تومان

سه نظام پنج سر با قطر شافت 3.2mm و سایز مته 0.6 تا 3mm
سه نظام پنج سر با قطر شافت ۳٫۲mm و سایز مته ۰٫۶ تا ۳mm