350,000 تومان

سنسور فرستنده مادون قرمز 5 میلی متر بسته 1000 عددی
سنسور فرستنده مادون قرمز ۵ میلی متر بسته ۵۰۰ عددی

350,000 تومان