6,500 تومان

سنسور اثر هال A3144 EUA
سنسور اثر هال A3144 EUA